Skrypt

 

Bezpłatny dla kursantów, zawiera materiały dydaktyczne pomocne na każdym etapie nauki rysunku. Podręcznik stanowi dopełnienie wykładów z zajęć oraz posiada instrukcje pomocne przy ćwiczeniach wykreślnych. 

Pierwsza część skryptu zwiera m. in. materiały dotyczące konstrukcji:

  • perspektywy oraz metod wykreślnych pozwalających płynnie operować nią w przestrzeni, 

  • figur płaskich,

  • Brył Platońskich,

  • Powierzchni Katalana,

  • sklepień,

  • cieni rzuconych,

  • różnego rodzaju schodów,

 

Ponadto skrypt posiada streszczenie wykładów dotyczących aksonometrii i zastosowania rzutowania prostokątnego w rysunku. Pierwsza część skryptu zakończona jest zagadnieniami z zakresu kompozycji, światłocienia oraz rysunku postaci. 

Druga część skryptu dotyczy historii architektury i urbanistyki. Zawiera materiały pomocne przy tematach dotyczących różnych epok z historii architektury. 

Copyright © 2018 SERVO Kraków.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kontakt

 

Kraków, ul. Rynek Główny 34

servo.krakow@op.pl

"Architektura to przemyślana, bezbłędna gra brył w świetle" 

                                                                      Le Corbusier.