Przejdź do zapisów na zajęcia

Kurs Intensywny

8 zajęć w miesiącu po 4h

480zł/mc lub 1350zł/3mc

Cena

 

Kurs Podstawowy

4 zajęcia w miesiącu po 4h

280zł/mc lub 750zł/3mc

Prowadzący

 

mgr. inż. arch. Marcin Serwotka 

 

Od czterech lat prowadzi zajęcia z rysunku, z powodzeniem przygotowując do egzaminów wstępnych. Stypendysta w dziedzinie kultury, w ramach którego organizuje wystawy i wernisaże własnych prac, oraz prowadzi działalnośc edukacyjną w szkołach średnich.

Modelowanie przestrzenne

Zajęcia z modelowania przestrzennego (kompozycji przestrzennych) mają na celu pobudzenie kreatywności w zakresie wyobraźni przestrzennej.

 

Pozwalają namacalnie zrozumieć zasady kształtujące kompozycję, co jest przydatne w dalszym rysowaniu.

 

Zajęcia z kompozycji przestrzennych odbywają się dla wszystkich kursantów, w szczególności dla osób zainteresowanych studiami na Politechnice Śląskiej.

kompozycje przestrzenne, kurs rysunku architektonicznego
kompozycje przestrzenne, makiety 3D, rysunek architektura

Studium postaci

Raz do roku odbywa się studium postaci na przykładzie pozującego modela/modelki. Zajęcia są przewidziane dla wszystkich kursantów. Dla osób zdających na Politechnikę Wrocławską zajęcia ze studium postaci są organizowane według potrzeb kursanta. 

Studium zieleni

Podczas zajęć z zieleni kursanci poznają style ogrodów, oraz metody rysowania różnego rodzaju drzew i krzewów.

nauka rysowania, kurs, architektura, postać

Martwa natura

Rysowanie martwej natury rozwija świadomość percepcji, czyli postrzegania. To co wiemy o danej rzeczy znacznie różni się od tego jak tą rzecz postrzegamy w danej perspektywie czy kontekście. Inaczej postrzegamy zielony kolor na białym tle, a inaczej na czarnym, czerwonym czy niebieskim. Rysując martwą naturę uczymy się obserwować kolory, światłocienie oraz proporcje. 

Urbanistyka

Tematy rysunkowe zahaczające o historię architektury dające możliwość prześledzenia historii urbanistyki, oraz sprawnego poruszania się w kwestiach architektury i urbanistyki współczesnej. Zajęcia również poprzedzone są wykładami. 

SERVO - Kurs rysunku architektonicznego w Krakowie
rysunek odręczny, geometria, rzutowanie, kurs rysunku

Rzutowanie prostokątne

Odtwarzanie brył 3D na podstawie ich rzutów. Ćwiczenia z rzutowania prostokątnego poprzedza wykład z prezentacją 3D, która obrazuje w przestrzeni zasady rzutowania. 

Historia architektury

Kursanci poznają chronologicznie każdą epokę z historii sztuki. Zajęcia rozpoczynają się krótkim wykładem z prezentacją, na podstawie której zostaje przedstawiony temat rysunkowy. Wszelkie materiały pomocne przy rysunkach z historii znajdują się w skrypcie, który bezpłatnie otrzymuje każdy kursant.

Przeglądy

W ciągu całego roku odbywają się 3 przeglądy rysunkowe podczas których jest podsumowywana dotychczasowa praca. Przegląd jest organizowany w formie wystawy, która zamyka miniony etap nauki. 

Plenery

W okresie wiosenno-letnim zajęcia odbywają się w formie plenerów rysunkowych, podczas których rysujemy ciekawe miejsca z okolicy. Dodatkowo organizowany jest kilkudniowy wyjazd plenerowy do miejsc architektonicznie ciekawych, gdzie poza rysowaniem zwiedzamy miejscową architekturę, nie stroniąc od wspólnej integracji. 

kurs rysunku, architektura, Kraków
SERVO - kurs rysunku odręcznego w Krakowie

Geometria

Kursanci rozpoczynający kurs poznają podstawowe elementy rysunku, rodzaje perspektywy, konstruowania figur płaskich, jak i form przestrzennych, oraz szereg działań związanych z perspektywą i konstrukcją. 

 

Architektura współczesna

Zajęcia z architektury współczesnej są prowadzone w formie seminariów na których kursanci przedstawiają wcześniej przygotowane prezentacje na temat danego nurtu współczesnej architektury, bądź działalności wybranego architekta, oraz przedstawiają własną interpretację tego stylu za pomocą autorskiego rysunku. Kursanci na podstawie przedstawionych prac i zebranych inspiracji rysują na zajęciach temat odpowiadający aktualnym zagadnieniom. 

Program

 

Zajęcia mają charakter indywidualny zależny od stopnia zaawansowania kursanta. Podczas rysowania uczniowie są zachęcani do współpracy i dzielenia się różnymi pomysłami i spostrzeżeniami.

 

Praca w grupach daje możliwość prowadzenia "zdrowej rywalizacji" oraz naukę na błędach i poprawnych rysunkach innych kursantów, co znacznie przyspiesza osiąganie zamierzonych efektów. 

 

Każde zajęcia rozpoczynają się wystawieniem i omówieniem zadania domowego, oraz przedstawienia tematu zadania rysunkowego, rozdania materiałów i krókiego wykładu wyjaśniającego problematykę rysunku.  W trakcie zajęć prowadzący na bieżąco konsultuje i stosuje korekty na każdym etapie rysunku. 

SERVO - kurs rysunku w Krakowie

Startujemy w październiku! 

 

Zajęcia dedykowane są wszystkim zainteresowanym studiami architektruy, architektury wnętrz, czy architektury krajobrazu.

 

Kurs podstawowy - przeznaczony dla uczniów szkół średnich. Zajęcia trwające 4 godziny zegarowe,  odbywają się raz w tygodniu w sobotę. Kurs prowadzony jest w trybie 2 i 3 letnim. 

 

Kurs intensywny - przeznaczony dla maturzystów. Zajęcia trwające 4 godziny zegarowe odbywają się dwa razy w tygodniu, w sobotę i w niedzielę. 

 

Dla osób zapisanych na kurs rysunku architektonicznego

obowiązuje rabat 50% na kurs historii sztuki

Rysunek Architektoniczny

Copyright © 2018 SERVO Kraków.Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kontakt

 

Kraków, ul. Rynek Główny 34

servo.krakow@op.pl

"Architektura to przemyślana, bezbłędna gra brył w świetle" 

                                                                      Le Corbusier.